Meld elk misbruik ofillegaal gedrag inverband met dierproeven

Rapporteer nu

Richtlijn 2010/63/EU is de wetgeving van de Europese Unie (EU) “betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt” en is een van de strengste ethische en welzijnsnormen ter wereld. Een wet is echter slechts zo goed als de handhaving ervan en daarom hebben de dieren jouw hulp nodig om ze te beschermen door het melden van dierenmishandeling.

Animal Rights biedt ReportAnimalTesting.eu aan als een online portaal waar iedereen vertrouwelijk melding kan maken van activiteiten rond dierproeven die aanleiding geven tot bezorgdheid in de Europese Unie.

Faciliteit of transport

Ben je getuige geweest van dierenleed, -mishandeling of -verwaarlozing binnen een dierproeffaciliteit of tijdens het transport van dieren die bestemd zijn voor dierproeven?

Huisvesting

Is het je opgevallen dat niet is voldaan aan de minimumeisen voor de huisvesting en verzorging van proefdieren zoals vastgelegd in Richtlijn 2010/63/EU?

Experiment

Ben je getuige geweest van een experiment waarvoor de regels van Richtlijn 2010/63/EU niet goed zijn nageleefd?

Alternatieve methode

Ben je op de hoogte van dierproeven waarvoor een alternatieve methode bestaat die door de Europese Unie wordt erkend?

Deel deze informatie dan met ons, zodat wij met jouw hulp misstanden aan het licht kunnen brengen en dierenmishandelaars gestraft kunnen worden.

Om een tip zo nuttig mogelijk te maken, willen we je vragen om ons een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de feiten te geven, inclusief datum, adres van de locatie, naam van het betrokken bedrijf en eventuele foto’s en video’s toe te voegen.

Noch het bezoeken van deze website, noch het indienen van dit formulier brengt een advocaat-cliënt relatie met Animal Rights tot stand. Deze website is niet bedoeld om juridisch of ander advies te geven.

Rapporteer nu

Alle tips die we binnenkrijgen worden vertrouwelijk behandeld. We delen nooit persoonsgegevens met derden. Animal Rights zet zich in voor de optimale bescherming van klokkenluiders.

Indien je een anonieme melding wil maken, kan dat natuurlijk ook door het veld leeg te laten waar jouw naam ingevuld zou worden.

Animal Rights werkt met een klein team. We doen onze uiterste best om alle meldingen na te trekken, maar dit kan wat tijd in beslag nemen en soms zullen we doorverwijzen naar andere instanties.

Indien je een anonieme melding wil maken, kan dat natuurlijk ook door het veld leeg te laten waar jouw naam ingevuld zou worden.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 50 files.
Toegestane bestandsextensies: jpg, jpeg, png, mp4, mov, wmv.
Je kan tot 256 MB in totaal uploaden.
Als je bestanden in totaal meer dan 256 MB bedragen, upload dan jouw bestanden via een service zoals WeTransfer en kopieer jouw URL in het veld "Gedetailleerde informatie" hierboven.